Żłobek Zaczarowany Ogród - Oferta

Żłobek oferuje opiekę nad dziećmi od 1 roku do 3 lat od poniedziałku do piątku w godz. 6.40 – 16:00

CENNIK

Opłata stała za miesiąc wynosi – 650 zł , obejmuje opiekę i zajęcia edukacyjne.

Wyżywienie  płatne dodatkowo -  12 zł dziennie.

Kwestia bezpieczeństwa dzieci jest dla nas priorytetem.

Posiadamy atesty i certyfikaty na wszystkie przedmioty znajdujące się w naszej placówce. Ponadto posiadamy pozytywne opinie sanitarno-higieniczne oraz przeciwpożarowe.

Profesjonalne podejście opiekunek do kwestii bezpieczeństwa - w myśl zasady, że najlepiej zapobiegać - gwarantuje należytą opiekę oraz wysoki poziom bezpieczeństwa. Każde, nawet najmniejsze zagrożenie od razu spotyka się z natychmiastową naszą reakcją.

Uczciwość, odpowiedzialność i zaangażowanie to wartości, którym zawdzięczamy zaufanie rodziców.

Nasza Misja

 • Stworzenie bezpiecznego i przyjaznego miejsca dla dzieci, gdzie w warunkach zbliżonych do domowych, stopniowo i harmonijnie będą rozwijały swoje zdolności i umiejętności;
 • Otoczenie dziecka ciepłem, opieką i wsparciem;
 • Rozbudzanie i stymulowanie naturalnej aktywności dziecka;
 • Świadczenie wysokiej jakości usług;
 • Dążenie do ciągłego rozwoju placówki.
 

Zajęcia odbywające się w Żłobku Zaczarowany Ogród

 • ZAJĘCIA ADAPTACYJNE
 • WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE ZAJĘCIA DLA DZIECI
 • ZAJĘCIA Z MUZYKOTERAPII
 • ZAJĘCIA PLASTYCZNE
 • ZAJĘCIA Z CHUSTĄ KLANZA
 • ZAJĘCIA I ZABAWY MANIPULACYJNO – KONSTRUKCYJNE
 • BAJKOTERAPIA

ZAJĘCIA ADAPTACYJNE

Celem zajęć adaptacyjnych jest zapoznanie dzieci i rodziców z naszą placówką. Podczas tych spotkań dzieci biorą czynny udział w różnych formach aktywności zawierających wszelkie elementy zabaw ogólnorozwojowych. Oswajają się z nowymi kolegami i koleżankami, z opiekunkami oraz z nowym otoczeniem. Są to darmowe zajęcia, trwające w zależności od indywidualnych potrzeb dziecka. Dziecko uczestniczy wraz z rodzicem w zajęciach a Rodzic staje się obserwatorem pracy dziecka w grupie.

WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE ZAJĘCIA DLA DZIECI

Opiekunki prowadzą zajęcia posługując się metodami dydaktycznymi, które pomagają:

 1. wspieranie procesu budowania poczucia własnej wartości u dzieci poprzez wzajemną akceptację i stosowanie pochwał,
 2. w rozwiązywaniu konfliktów w grupie metodą pokojową,
 3. w kształtowaniu zdolności do empatii i umiejętności zachowań społecznych,
 4. w rozpoznawaniu, kontrolowaniu i wyrażaniu własnych uczuć przez dzieci, radzeniu sobie z tak zwanymi uczuciami trudnymi,
 5. we wspieraniu procesu usamodzielnienia się dziecka.

ZAJĘCIA Z MUZYKOTERAPII

Dzieci, które od najmłodszych lat mają okazję do słuchania różnorodnej muzyki, stają wrażliwsze nie tylko pod względem muzyczny, ale również emocjonalnym, plastycznym i społecznym. Umiejętnie dobrana muzyka wycisza nadmierne emocje negatywne i pobudza pozytywne. Ważnymi elementami na zajęciach są: tupanie, podskoki, gesty, krzyk, klaskanie, wykonywanie rytmicznych ruchów ciałem. Celem tych zajęć jest pogłębienie percepcji muzyki, uświadomienie przez dziecko własnych stanów emocjonalnych i wyrażanie ich właśnie ruchem, gestem, werbalnie. Zajęcia te relaksują dzieci. Zajęcia z muzykoterapii są prowadzone przez opiekunki każdego dnia.

ZAJĘCIA PLASTYCZNE

Podczas zajęć plastycznych wykorzystywane są różnorodne techniki: malowanie palcami, patyczkami, kredkami, stemplowanie, zabawy z plasteliną i wiele innych. Zajęcia rozwijają dziecięcą wyobraźnię, zdolności manualne, ekspresję plastyczną, pomagają uwierzyć we własne siły, wzmagają poczucie własnej wartości, uczą cierpliwości. Zajęcia plastyczne odbywają się w Żłobku minimum 1 w tygodniu.

ZAJĘCIA Z CHUSTĄ KLANZA

Opiekunki stosujący pedagogikę zabawy, wzbogacają formy pracy

w grupie przy pomocy chusty Klanza, co daje możliwość aktywności i zaangażowania we wspólne tworzenie oraz spontanicznej radości z twórczego działania w grupie. Do ulubionych zabaw dzieci należą m.in.:

MORSKIE FALE - na chuście siedzi lub leży jedna lub więcej osób. Pozostali wachlują chustą, robiąc fale. Później zmiana osób, bądź osoby chodzą po chuście. Pozostali poruszają chustą robiąc fale. Zabawy ćwiczące współdziałanie – integrują grupę poprzez dążenie do wspólnego celu, umożliwiają nawiązanie kontaktów, pozwalają doświadczyć jedności z grupą.

SPADOCHRON - wszyscy jednocześnie podnoszą chustę wysoko do góry. Prowadzący odlicza: raz, dwa, na trzy wszyscy przebiegają pod chustą i chwytają jej brzeg po przeciwnej stronie.

ZAJĘCIA I ZABAWY MANIPULACYJNO – KONSTRUKCYJNE

Dzieci budują konstrukcje z klocków, szeregują klocki, budują i burzą budowle z klocków, nakładają kółka na piramidę oraz dopasowują odpowiednie kształty do otworów. Celem zabaw manipulacyjno – konstrukcyjnych jest: rozwój zręczności i koordynacji ruchów; usprawnienie pracy dłoni – palce i nadgarstki; usprawnianie procesów myślenia i koncentracji, ćwiczenie cierpliwości i wytrwałości.

BAJKOTERAPIA

Bajkoterapia, to terapia przez bajki. Wszystkie dzieci lubią ich słuchać, a szczególnie te najmłodsze. Czytając określone bajki można dziecku pomóc w wielu trudnych dla niego sytuacjach emocjonalnych, takich jak np. irracjonalne lęki lub pierwsze dni w żłobku. Zajęcia te odbywają się codziennie.

projekt / wykonanie strony www: graffik.com.pl